ArcGIS 1 ve 2: CBS‘ye Giriş ve Temel Uygulamalar

ArcGIS 1 ve 2: CBS‘ye Giriş ve Temel Uygulamalar

Esri yazılımları; coğrafi verilerin görselleştirilmesine, oluşturulmasına, yönetilmesine ve analiz edilmesine yönelik gelişmiş birçok araç sunar. Bu eğitim, Esri ve CBS dünyasına başarılı bir giriş yapmanızı sağlayan temellerin oluşturulduğu, giriş düzeyinde bir eğitimdir. Eğitim süresince katılımcılar, CBS kavramını ve harita oluşturma yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda analizler için gerekli verilerin oluşturulması, depolanması ve yönetilmesi konusunda detaylı bilgi edinirler. Ardından bu verileri analizlerinde kullanmaya başlarlar.

Bu derste, en yaygın ArcGIS temel uygulamalarını gerçekleştirme becerilerini edineceksiniz. Öncelikle ArcMap’i kullanarak, coğrafi verileri keşfedecek, yönetecek ve analiz edeceksiniz. Aynı zamanda bilgilendirici haritalar oluşturacaksınız. ArcGIS ile hazırlanan çalışmaları karar alıcı yetkili merciiler, meslektaşlarınız ve halkla etkin bir şekilde paylaşabileceğiniz teknikleri öğreneceksiniz.

Kazanımlar

  • CBS teknolojisini, Esri mimarisini ve temel kavramları öğrenebileceksiniz
  • Sorgulama ve raporlama yapabileceksiniz
  • Vektör ve raster verilerle çalışabileceksiniz
  • Koordinat dönüşüm işlemleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz
  • Veri oluşturma, depolama ve yönetme ile ilgili adımları başarılı bir şekilde yapabileceksiniz
  • CBS projelerini başarılı bir şekilde analiz edip tamamlayabileceksiniz
  • Coğrafi verileri organize edebilecek, oluşturabilecek ve düzenleyebileceksiniz.
  • Harita katmanlarını yönetebilecek, sembolize edebilecek ve etiketler oluşturabileceksiniz.
  • CBS verileriyle analizler yapabilecek ve mekansal problemleri çözebileceksiniz.
  • Harita ve analiz sonuçlarını paylaşabileceksiniz.

Eğitim İçeriğini İndirin

ArcGIS 1: CBS‘ye Giriş Eğitimi ile neler öğreneceğinizi merak ediyorsanız eğitim içeriğini indirin.

Yaklaşan ArcGIS 1 Eğitimleri

Eğitim Talebinde Bulunun

ArcGIS'te yetkinliğinizi geliştirmek için eğitim talebinde bulunun.