GEOS: Geostatistical Analyst ile İstatistiksel Analizler

 

GEOS: Geostatistical Analyst ile İstatistiksel Analizler

Geostatistical Analyst Eğitimi, ArcGIS Masaüstü yazılımları üzerinde tercihli olarak entegre edilebilen Geostatistical Analyst katılımcılara, farklı lokasyonlardaki ölçüm noktalarının değerini kullanarak interpolasyon (interpolation) teknikleri ile değerleri istatiksel olarak değerlendirip bir yüzey oluşturmasına yardımcı olur. Geostatistical Analyst kullanarak, ölçüm lokasyonlarından alınan verilerden değeri bilinmeyen lokasyonlardaki değerleri tahmin ederek saha içerisinde istatistiksel çözümleri elde edilir. Oluşan yüzeylerin doğruluğu hakkında net bilgiler verir.

Kazanımlar

  • Veri değişkenlerini inceleyecek, kısıtlayıcı faktörleri tanımlayabileceksiniz.
  • Veri kümesinin eğilimlerini saptayabileceksiniz.
  • Çoklu veri kümeleri arasındaki mekansal otokorelasyonu ve korelasyonu araştırabileceksiniz.
  • Değişik jeoistatistik modellerini ve araçlarını kullanarak tahmin, tahmin standart hataları, eşik değeri aşma olasılıkları oluşturabileceksiniz.
  • Çok değişkenli istatistik yöntemleri bu değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlarken özellik değerlerindeki korelasyonu kullanabileceksiniz.

Eğitim İçeriğini İndirin

GEOS: Geostatistical Analyst ile İstatistiksel Analizler Eğitimi ile neler öğreneceğinizi merak ediyorsanız eğitim içeriğini indirin.

Yaklaşan GEOS Eğitimleri

2019 yılında GEOS: Geostatistical Analyst ile İstatistiksel Analizler eğitimi planlanmamaktadır. Yeterli sayıda eğitim talebi olması durumunda eğitim düzenlenecektir.

Eğitim Talebinde Bulunun

ArcGIS'te yetkinliğinizi geliştirmek için eğitim talebinde bulunun.